divider

Pomembne pravne informacije

© Merial Limited 2011. Vse pravice pridržane. Lastnik strani je Merial Limited in je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine in zakoni zaščite blagovne znamke. Uporabniki lahko dokumente na spletnih straneh shranijo na svoj trdi disk ali natisnejo, vendar le v eni kopiji in izključno za lastno uporabo in le v nekomercialne namene, pod pogojem da morajo dokumenti ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja prepovedano.

Merial Limited ne zagotavlja točnosti ali popolnosti informacij na spletni strani. POGOJ ZAGOTAVLJANJA PROSTEGA DOSTOPA DO MATERIALOV NA TEJ SPLETNI STRANI JE, DA MERIAL LIMITED NI IN NE BO ODGOVOREN ZA NOBENO IZGUBO, ŠKODBO ALI OKVARO KARŠNEKOLI NARAVE, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO, DIREKTNO, INDIREKTNO, POSEBNO, KAZNIVO, NAKLJUČNO, ALI POSLEDIČNO IZGUBO ALI ŠKODO, IZGUBO DOHODKA ALI ŠKODO IZHAJAJOČO IZ IZGUBE INFORMACIJ ALI PREKINITVE POSLOVANJA, KI SO POSLEDICA DOSTOPANJA UPORABNIKOV DO TE STRANI, UPORABO STRANI ALI NE-DOSTOPA DO STRANI, ALI ZANAŠANJA UPORABNIKOV NA KATEREKOLI INFORMACIJE POSREDOVANE S TO SPLETNO STRANJO. Merial Limited ne prevzema odgovornosti za smrt ali osebno škodo zaradi osebne malomarnosti ali zavednega napačnega ravnanja. Merial Limited si pridržuje pravico do pregleda, brisanja ali drugačnega spreminjanja vsebine na spletni stani kadarkoli, brez opozorila.

Zgoraj navedene izjeme in omejitve veljajo le v obsegu, ki jih dovoljuje zakon. Nobena od vaši potrošniških pravic s tem ni kršena. Ta spletna stran vsebuje informacije o proizvodih, ki so trenutno registrirani za uporabo v Sloveniji in o katerih uporabi se je potrebno posvetovati z veterinarjem ali farmacevtom. Stran lahko vsebuje tudi informacije o novih proizvodih, ki trenutno niso registrirani za uporabo v Sloveniji ali o proizvodih, ki so na voljo v drugih državah, kar v nobenem primeru ni privolitev v uporabo teh proizvodov. Na strani so povezave do drugih spletnih strani, ki so last drugih subjektov, nekateri od njih so lahko izven Slovenije. Merial Limited navedene povezave posreduje izključno zaradi uporabnosti in nikakor ne odgovarja za popolnost in točnost informacij na teh straneh. Povezane strani lahko vsebujejo informacije, ki se nanašajo samo na državo izvora strani ali regijo, kjer je stran situirana. Nobena informacija na spletni strani ne sme biti razumljena kot promocija ali napeljevanje k nakupu za katerikoli proizvod, za katerega to z zakonom v vaši rezidenčni državi ni dovoljeno .

Vsa imena proizvodov n tej spletni strani, ki so zapisana z velikimi črkami in/ali imenu sledi oznaka ™ or ®, so zaščitene blagovne znamke v lasti podjetja Merial, razen če ni drugače označeno. Za nobeno informacijo na spletni strani se ne sme predvidevati da daje pravico do licence ali pravic do patenta, blagovnih znamk ali druge intelektualne lastnine Meriala ali tretjih subjektov.